Mad Shop exposició

Mad Shop exposició / 2015

Exhibition of works and mural made in Mad Shop. Barcelona.
Exposició d’obres i mural realitzat a Mad Shop. Barcelona.
Exposición de obras y mural realizado en Mad Shop. Barcelona.

Sikkim

Sikkim / 2013

Illustrations for the Sikkim gin.
Il·lustracions per la ginebra Sikkim.
Ilustraciones para la ginebra Sikkim.


The origin of Creation

The origin of Creation / 2014

40 meters of mural painting at Label Expo, Brussels (Belgium). For Manter and Arconvert of Fedrigoni.
40 metres de pintura mural a la Label Expo, Brussel·les (Bèlgica). Per Manter i Arconvert de Fedrigoni.
40 metros de pintura mural en la Label Expo, Bruselas (Bélgica). Para Manter y Arconvert de Fedrigoni.The Wallery

The wallery

Wall vinyl and wallpaper with TheWallery.
Vinils de paret i paper pintat amb TheWallery.
Vinilos de pared y papel pintado con TheWallery.
TheWallery

Segells

Segells

Some seals of drawings by Joana Santamans.
Alguns segells de dibuixos de Joana Santamans.
Algunos sellos de dibujos de Joana Santamans.

Senglar pel Murmuri

Senglar per l’Hotel Murmuri / 2012

Illustration of wild boar at the Murmuri Hotel in Barcelona.
Il·lustració de Senglar per l’Hotel Murmuri de Barcelona.
Ilustración de Jabalí para el Hotel Murmuri de Barcelona.La invención de Morel a TV2

La invención de Morel a TV2 / 2015

Live illustration for the cover of the classic novel «La Invención de Morel» on TV2’s «Página 2» program.
Il·lustració en directe per a la coberta de la novel·la clàssica «La Invenció de Morel» al programa «Pàgina 2» de TV2.
Ilustración en directo para la cubierta de la novela clásica «La Invención de Morel» en el programa «Página 2» de TV2.


Magic Box

Magic box / 2012

Mural intervention in the Blanco Studio showroom.
Intervenció mural en el showroom Blanco Studio.
Intervención mural en el showroom Blanco Studio.Carlitos y Patricia

Carlitos y Patricia / 2012

Mural painting for Carlitos y Patricia advertising agency / Acrylic and paintmarker / Video making of made by Lyona.
Pintura mural per l’agència de publicitat Carlitos i Patricia  / Acrílic i retolador / Vídeo del making of realitzat per Lyona.
Pintura mural para la agencia de publicidad Carlitos y Patricia  / Acrílico y rotulador / Vídeo del making of realizado por Lyona.L’aigua del Rierol

L’aigua del Rierol / 2012

Acrylic and ink on wood / An Illustrated music exhibition inspired by “L’aigua del rierol” the debut album by the singer Ferran Palau.
Acrílic i tinta sobre fusta / Una exposició de música il.lustrada, inspirada en el disc “L’aigua del Rierol” del cantautor Ferran Palau.
Acrílico y tinta sobre madera / Una exposición de música ilustrada, inspirada en el disco “L’aigua del Rierol” del cantautor Ferran Palau.