Although born in Barcelona where she now lives, Joana Santamans grew up in the shadow of Montserrat Mountain, Esparreguera, and is closely connected to the countryside Hostalets Pierola of the region of Anoia. This combination of a cosmopolitan city with her great experiences close to nature, is always a constant presence in her work of art.
She studied Art and Design at Eina School in Barcelona, that was later enriched by visits to London and New York. She worked in several graphic design studios in her city until she established her own. She has completed numerous commissions and corporate websites with great rigor and a strong typographical exigency that has placed her at the doors of a freer creation.
This attitude has led her to develop promising works of art ranging from painting murals, graffiti and illustrations, to painting on all kinds of support, especially found objects. She loves teamwork.
Encara que nascuda a Barcelona on viu actualment, la Joana Santamans ha crescut a l’ombra de Montserrat, a Esparreguera, i està molt vinculada al paisatge rural dels Hostalets de Pierola a la comarca de l’Anoia. Aquesta combinació del cosmopolitisme de la gran ciutat amb les vivències a prop de la natura, és una constant sempre present en la seva obra plàstica.
Va fer estudis de Disseny i Art a l’Escola Eina de Barcelona que va enriquir amb posteriors estades a Londres i Nova York. Ha treballat en diversos estudis de disseny gràfic de la seva ciutat fins que es va establir pel seu compte. Ha realitzat nombrosos encàrrecs d’imatge corporativa i pàgines web, amb gran rigor tipogràfic i una forta autoexigència gràfica que l’ha situat a les portes d’una creació més lliure.
Aquesta actitud l’ha portat a desenvolupar una prometedora obra artística que abasta des de la pintura mural, el graffiti i la il·lustració, fins a la pintura sobre tota mena de suport, especialment objectes trobats. Li encanta el treball en equip.
Aunque nacida en Barcelona donde vive actualmente, Joana Santamans ha crecido a la sombra de la montaña de Montserrat, en Esparreguera, y está muy vinculada al paisaje rural de Els Hostalets de Pierola en la comarca de la Anoia. Esta combinación del cosmopolitismo de la gran ciudad con las vivencias cerca de la naturaleza, es una constante siempre presente en su obra plástica.
Hizo estudios de Diseño y Arte en la Escuela Eina de Barcelona que enriqueció con posteriores estancias en Londres y Nueva York. Ha trabajado en diversos estudios de diseño gráfico de su ciudad hasta que se estableció por su cuenta. Ha realizado numerosos encargos de imagen corporativa y páginas web, con gran rigor tipográfico y una fuerte autoexigencia gráfica que le ha situado a las puertas de una creación más libre.
Esta actitud le ha llevado a desarrollar una prometedora obra artística que abarca desde la pintura mural, el graffiti y la ilustración, hasta la pintura sobre todo tipo de soporte, especialmente objetos encontrados. Le encanta el trabajo en equipo.
© Joana Santamans 2011 : )