Joana Santamans (born in 1977, Barcelona) grew up spending her time climbing trees and playing in disguise. Later, she lived in the everyday life of metropolitan cities, such as London, New York and San Francisco. She is positive and ambitious, and her artwork offers a deep look into the nature that surrounds us and the female figure. She looks at plants and animals almost like a naturalist. She is very intuitive in her color palette and composition, especially in her use of varied techniques. Her art is restless and constantly evolving through murals, exhibitions in art galleries, decorative pieces or editorials.

La Joana Santamans (Barcelona, 1977) ha crescut enfilada entre branques i gronxant-se disfressada. Més tard s’ha impregnat de la vida de grans ciutats, com Londres, Nova York i San Francisco. Positiva i emprenedora, crea obres que reflecteixen una profunda mirada cap a la natura i la figura femenina. Observa les plantes i els animals com una naturalista i sent el color i la composició d’una manera molt intuïtiva, sempre utilitzant la tècnica mixta. El seu art, inquiet i en constant evolució, batega a través de murals, exposicions a galeries d’art, peces decoratives o publicacions editorials.

Joana Santamans (Barcelona, 1977) ha crecido trepando por los árboles y jugando disfrazada. Más tarde se ha impregnado de la vida de grandes ciudades como Londres, Nueva York y San Francisco. Positiva y emprendedora, crea obras que reflejan una profunda mirada hacia la naturaleza y la figura femenina. Observa las plantas y los animales como una naturalista y siente el color y la composición de una manera muy intuitiva, siempre utilizando la técnica mixta. Su arte, inquieto y en constante evolución, late a través de murales, exposiciones en galerías de arte, piezas decorativas o publicaciones editoriales.