La invención de Morel a TV2 / 2015

Live illustration for the cover of the classic novel «La Invención de Morel» on TV2’s «Página 2» program.
Il·lustració en directe per a la coberta de la novel·la clàssica «La Invenció de Morel» al programa «Pàgina 2» de TV2.
Ilustración en directo para la cubierta de la novela clásica «La Invención de Morel» en el programa «Página 2» de TV2.