TV3 TRIA33. Tres il·lustradores, tres estils.

TVE3 TRIA33. Tres il·lustradores, tres estils.

Interview at the TRIA33 TV3 for the book “Vida Bestiario Ilustrado”.
Entrevista a TRIA33 de TV3 en motiu del llibre «Vida Bestiari Il·lustrat».
Entrevista en TRIA33 de TV3 con motivo del libro «Vida Bestiario Ilustrado».


Àrtic BTV 120×120 oli sobre fusta

Notícies BTV

Interview at the Àrtic BTV for the exhibition “120 x 120 Oil on wood” at the Miscelanea gallery in Barcelona.
Entrevista a Àrtic BTV en motiu de l’exposició “120 x 120 Oli sobre fusta” a la galeria Miscelanea de Barcelona.
Entrevista en Àrtic BTV con motivo de la exposición “120 x 120 Óleo sobre madera” en la galería Miscelanea de Barcelona.


Notícies BTV

Notícies BTV

Interview at the Notícies BTV for the exhibition “120 x 120 Oil on wood” at the Miscelanea gallery in Barcelona.
Entrevista a Notícies BTV en motiu de l’exposició “120 x 120 Oli sobre fusta” a la galeria Miscelanea de Barcelona.
Entrevista en Notícies BTV con motivo de la exposición “120 x 120 Óleo sobre madera” en la galería Miscelanea de Barcelona.


Vespres a la 2 / TV2 RTVE

Vespres a la 2 / TV2 RTVE

Interview at the Vespres a la 2 for the exhibition «120 x 120 Oil on wood» at the Miscelanea gallery in Barcelona.
Entrevista a Vespres a la 2 en motiu de l’exposició «120 x 120 Oli sobre fusta» a la galeria Miscelanea de Barcelona.
Entrevista a Vespres a la 2 con motivo de la exposición «120 x 120 Óleo sobre madera» en la galería Miscelanea de Barcelona.


TV3. Mural Bestiari Il.lustrat

TV3. Mural Bestiari Il·lustrat / 2011

Mural performed live on the TV program “El Bestiari “Il.lustrat” / Barcelona’12 / Acrylic and paintmarker.
Mural realitzat en directe al programa de TV3 “El Bestiari “Il.lustrat” / Barcelona’12 / Acrílic i retolador.
Mural realizado en directo en el programa de TV3 “El Bestiari “Il.lustrat” / Barcelona’12 / Acrílico y rotulador.