Els Matins TV3

Animals invisibles als Matins de TV3 – 2021

La periodista cultural Anna Guitart presenta el llibre il·lustrat «Animals Invisibles» a la secció dels llibres de la setmana als matins de TV3 presentats per Lídia Heredia.

La periodista Anna Guitart presenta el libro ilustrado «Animales invisibles» dentro de la sección «Libros de la semana» en Els Matins de TV3 presentado por Lídia Heredia.

Cultural journalist Anna Guitart presents the illustrated book «Animals Invisibles» in the books section of the week on TV3 mornings presented by Lídia Heredia.

324 Entrevista

Entrevista al 324 amb Xavier Grasset / 2020

Interview in 324 with Xavier Grasset, presenting my book «VIDA. Herbari il·lustrat» edited by Bridge.
Entrevista en el 324 con Xavier Grasset en motivo de la presentación del libro «VIDA. Herbario ilustrado» editado por Bridge.
Entrevista en el 324 amb Xavier Grasset en motiu de la presentació del llibre «VIDA. Herbari il·lustrat» editat per Bridge..


Telenotícies TV3

Entrevista al Telenotícies de TV3

Interview on Telenoticias de TV3 , January 6, 2020.
Entrevista en el Telenoticias de TV3 el día de reyes, 6 de enero del 2020.
Entrevista al Telenotícies de TV3 el dia de reis, 6 de gener 2020.


TVE 2 – Punts de vista

Entrevista TVE2

Interview at «Punts de vista» for the collection “Presències”.
Entrevista en «Punts de vista» por la presentación de la colección «Presències».
Entrevista en «Punts de vista» per la presentació de la col·lecció  «Presències».

TV2. La invención de Morel

La invención de Morel a TV2 / 2015

Live illustration for the cover of the classic novel “La Invención de Morel” on TV2’s “Página 2” program.
Il·lustració en directe per a la coberta de la novel·la clàssica “La Invenció de Morel” al programa “Pàgina 2” de TV2.
Ilustración en directo para la cubierta de la novela clásica “La Invención de Morel” en el programa “Página 2” de TV2.


TV3 La Marató. Testimoni ictus

La Marató de TV3, testimoni ictus / 2016

Illustration for the story of Cristina Abadia, who had a stroke at age 25 when she was studying to become a doctor. The Marató of TV3.
Il·lustració per a la història de Cristina Abadia, que va tenir un ictus als 25 anys quan estava estudiant per ser metge. La Marató de TV3.
Ilustración para la historia de Cristina Abadia, que tuvo un ictus a los 25 años cuando estava estudiando para ser médico. La Marató de TV3.
TV3 a la cartaRTV2. Punts de vista

RTV2. Punts de vista

Visit to the studio of Joana Santamans on the theme of «Vida: bestiari il·lustrat».
Visita al estudi de Joana Santamans en motiu de «Vida: bestiari il·lustrat».
Visita al estudio de Joana Santamans en motivo de «Vida: bestiario ilustrado».


RTV1. La hora cultural en 24h. Vida Bestiari Il·lustrat

RTV1 «La hora cultural en 24h» Vida Bestiari Il·lustrat

Interview at the «La hora cultural en 24h» RTV1 for the book “Vida Bestiario Ilustrado”.
Entrevista a «La hora cultural en 24h» de RTV1 en motiu del llibre “Vida Bestiari Il·lustrat”.
Entrevista en «La hora cultural en 24h» de RTV1 con motivo del libro “Vida Bestiario Ilustrado”.


Àrtic BTV. Llibre Vida Bestiari Il·lustrat

Entrevista a Àrtic BTV

Interview at the Àrtic BTV for the book “Vida Bestiario Ilustrado”.
Entrevista a Àrtic de BTV en motiu del llibre “Vida Bestiari Il·lustrat”.
Entrevista en Àrtic de BTV con motivo del libro “Vida Bestiario Ilustrado”.