Vespres a la 2 / TV2 RTVE

Interview at the Vespres a la 2 for the exhibition «120 x 120 Oil on wood» at the Miscelanea gallery in Barcelona.
Entrevista a Vespres a la 2 en motiu de l’exposició «120 x 120 Oli sobre fusta» a la galeria Miscelanea de Barcelona.
Entrevista a Vespres a la 2 con motivo de la exposición «120 x 120 Óleo sobre madera» en la galería Miscelanea de Barcelona.