VIDA Bestiari il.lustrat

VIDA Bestiari il·lustrat / 2017

«It is all around us. We are part of it. But we are not always aware, because if we were, we would not stop observing it. Life. The look -and the stroke- of a amazed artist who shows us a fragment of the natural world.»

«És pertot arreu. Ens envolta. En formem part. No sempre en som conscients, perquè si ho fóssim no deixaríem d’observar-la. La vida. La mirada -i el traç- d’una artista meravellada que ens mostra un fragment del món natural.»
Bridge Editorial

«Nos rodea. Formamos parte de ella. Pero no siempre somos conscientes, porque si lo fuéramos no dejaríamos de observarla. La vida. La mirada -y el trazo- de una artista maravillada que nos muestra un fragmento del mundo natural.»
Bridge EditorialLlibre TheCreativeNet «Las 21 claves de la creatividad»

Llibre The Creative / 2017

Illustration «be the 0,1%» for TheCreativeNet book of the Bibiana Ballbè,»The 21 keys to creativity».
Il·lustració “be the 0,1%” per al libre de TheCreativeNet «Las 21 claves de la creatividad» de la Bibiana Ballbè.
Ilustración «be the 0,1%» para el libro de TheCreativeNet «Las 21 claves de la creatividad» de Bibiana Ballbè.
GrupoPlaneta

Gatos Ilustres

Gatos ilustres / 2016

Cover and illustrations for»Gatos Ilustres», a literary tribute of Doris Lessing, Nobel Prize in Literature.
Portada i il·lustracions interiors per «Gats Il·lustres», un homenatge literari de l’escriptora Doris Lessing, Premi Nobel de Literatura.
Portada e ilustraciones interiores para «Gatos Ilustres», un homenaje literario de la escritora Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura.
MeGustaLeer

I et despertes

I et despertes / 2015

Illustrated album, text by Nina da Lua.
«The pages of this book fill, with a special delicacy, the discovery trip that the Rosabella undertakes one night. A magical story that gathers the essence of traditional tales and invites us to lose ourselves in a dream world, with places strangers and fantastic animals. Intuition, patience, trust or perspective will be key to ending up deciphering a message full of symbolism…»

Album il.lustrat, text de Nina da Lua.
«Les pàgines d’aquest llibre filen, amb una delicadesa especial, el viatge de descoberta que emprèn una nit la Rosabella. Una història màgica que recull l’essència dels contes tradicionals i ens convida a perdre’ns per un món oníric, de paratges desconeguts i animals fantàstics. La intuïció, la paciència, la confiança o la perspectiva seran claus per acabar desxifrant un missatge ple de simbolisme…»
Comanegra

Album ilustrado, texto de Nina da Lua.
«Las páginas de este libro hilan, con una delicadeza especial, el viaje de descubierta que emprende Rosabella una noche. Una historia mágica que recoge la esencia de los cuentos tradicionales y nos invita a perdernos por un mundo onírico, de parajes desconocidos y animales fantásticos. La intuición, la paciencia, la confianza o la perspectiva serán claves para acabar descifrando un mensaje lleno de simbolismo…»
Comanegra

Jair Dominguez

Segui vora el foc / 2013

Cover illustration of «Segui vora el foc» by Jair Dominguez.
Il·lustració de coberta pel llibre «Segui vora el foc» de Jair Dominguez.
Ilustración de cubierta para el libro «Segui vora el foc» de Jair Domínguez.
Amsterdam