VIDA Herbrari il·lustrat / 2019

«Plants, origin of the mystery of life, architecture of nature, food and original hiding place. Source of medicinal remedies, pure beauty, silence that speaks to you if you can hear it. Life. The personal interpretation of a painting that shows us a fragment of the plant world.»

«Les plantes, origen del misteri de la vida, arquitectura de la natura, aliment i amagatall primigeni. Font de remeis medicinals, bellesa en estat pur, silenci que et parla si el saps escoltar. La vida. La interpretació personal d’una pintura que ens mostra un fragment del món vegetal.»
Bridge Editorial

«Las plantas, origen del misterio de la vida, arquitectura de la naturaleza, alimento y escondite primigenio. Fuente de remedios medicinales, belleza en estado puro, silencio que te habla si lo sabes escuchar. La vida. La interpretación personal de una pintura que nos muestra un fragmento del mundo vegetal.»
Bridge Editorial