Fantastic Market / 2015

Illustration for the Fantastic Market poster, a local showroom for artists and global craftsmen in Barcelona.
Il·lustració per al cartell del Fantastic Market, un showroom local d’artistes i artesans globals a Barcelona.
Ilustración para el cartel del Fantastic Market, un showroom local de artistas y artesanos globales en Barcelona.