Caseta de somnis / 2009

Installation for Lola Festival. Esparreguera Nov’09 / Acrylic and ink on wood furniture.
Instal·lació en motiu del festival Lola. Esparreguera Nov’09 / Acrílic i tinta sobre mobles de fusta.
Instalación con motivo del festival Lola. Esparreguera Nov’09 / Acrílico y tinta sobre muebles de madera.