Big Draw / 2016

Creation and direction of a painting workshop open to the public at The Born CCM within the Big Draw festival in Barcelona.
Creació i direcció d’un taller de pintura obert al públic a l’espai El Born CCM dins el marc del festival Big Draw de Barcelona.
Creación y dirección de un taller de pintura abierto al público en el espacio El Born CCM dentro del marco del festival Big Draw de Barcelona.