I et despertes / 2015

Illustrated album, text by Nina da Lua.
«The pages of this book fill, with a special delicacy, the discovery trip that the Rosabella undertakes one night. A magical story that gathers the essence of traditional tales and invites us to lose ourselves in a dream world, with places strangers and fantastic animals. Intuition, patience, trust or perspective will be key to ending up deciphering a message full of symbolism…»

Album il.lustrat, text de Nina da Lua.
«Les pàgines d’aquest llibre filen, amb una delicadesa especial, el viatge de descoberta que emprèn una nit la Rosabella. Una història màgica que recull l’essència dels contes tradicionals i ens convida a perdre’ns per un món oníric, de paratges desconeguts i animals fantàstics. La intuïció, la paciència, la confiança o la perspectiva seran claus per acabar desxifrant un missatge ple de simbolisme…»
Comanegra

Album ilustrado, texto de Nina da Lua.
«Las páginas de este libro hilan, con una delicadeza especial, el viaje de descubierta que emprende Rosabella una noche. Una historia mágica que recoge la esencia de los cuentos tradicionales y nos invita a perdernos por un mundo onírico, de parajes desconocidos y animales fantásticos. La intuición, la paciencia, la confianza o la perspectiva serán claves para acabar descifrando un mensaje lleno de simbolismo…»
Comanegra