Vespres a la 2 / TV2 RTVE

Interview at the Vespres a la 2 for the exhibition “120 x 120 Oil on wood” at the Miscelanea gallery in Barcelona.
Entrevista a Vespres a la 2 en motiu de l’exposició “120 x 120 Oli sobre fusta” a la galeria Miscelanea de Barcelona.
Entrevista a Vespres a la 2 con motivo de la exposición “120 x 120 Óleo sobre madera” en la galería Miscelanea de Barcelona.