Mural / Gat i Mussol

Intervention in a street wall / In-lola Festival / Esparreguera’11 / Acrylic and paintmarker.
Intervenció en una paret del carrer / Festival In-lola / Esparreguera’11 / Acrílic i retolador.
Intervención en una pared de la calle / Festival In-lola / Esparreguera’11 / Acrílico y rotulador.© Joana Santamans 2011 : )