NEW EXPO COMING SOON

Next exhibition of oil painting on wood coming soon. Mertixell Ribé  The Room Studio, Barcelona. Autumn 2018.
Próxima exposició d’olis sobre fusta a la galeria Mertixell Ribé The Room Studio de Barcelona a la tardor de 2018.
Próxima exposición de óleos sobre madera en la galeria Mertixell Ribé The Room Studio de Barcelona en otoño de 2018.