Bosc de Conte

Works for the Christmas market “DPAPER” and “Fluff Market” / Barcelona ’11 / Acrylic, graphite and ink on wood.
Obres per al mercat de Nadal “DPAPER” i “Mercat de la Pelusa” / Barcelona ’11 / Acrílic, grafit i tinta sobre fusta.
Obras para el mercado de Navidad “DPAPER” y “Mercado de la Pelusa” / Barcelona ’11 / Acrílico, grafito y tinta sobre madera.

© Joana Santamans 2011 : )